ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Відповідно до нових правил функціонування ринку електричної енергії, кожен споживач має право вільно обирати та змінювати постачальника електроенергії.

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;
2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;
3) споживач є стороною діючих договорів:
про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».
5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.

ПОРЯДОК ЗНЯТТЯ ПОКАЗІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОПЛАТИ СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Зняття показів засобів вимірювання спожитої електричної енергії Відповідно до п. 2.3.11. та п. 2.3.14. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р. комерційний облік на роздрібному ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу комерційного обліку та цих Правил. Зняття показів засобів вимірювальної техніки забезпечує Постачальник послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку

Оплата спожитої електричної енергії здійснюється відповідно до умов обраної комерційної пропозиції та Договору постачання електричної енергії споживачу.

ПОРЯДОК ЗМІНИ ЕЛЕКТОПОСТАЧАЛЬНИКА

Зміна електропостачальника відбувається в порядку, встановленому розділом VI Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВІДКЛЮЧЕННЯ/ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СПОЖИВАЧА

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

  • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

Попередження про припинення повністю або частково постачання електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед Постачальником у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Відновлення електроживлення електроустановок споживача, припинненя електроживлення яких було здійснено в порядку передбаченому ПРРЕЕ здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від Постачальника інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом Постачальника, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення Постачальник повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів Постачальника, які відшкодовуються йому Споживачем, якщо припинення постачання електричної енергії Споживачу здійснювалося у встановленому ПРРЕЕ порядку.